Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/polecaneme/www/biblioteka-zuromin.pl/components/com_k2/models/item.php on line 763
środa, 21 marzec 2018 12:21

Budowanie mostów … międzyludzkich

Budowanie mostów … międzyludzkich

Współczesny świat to machina szaleńczo pędząca do przodu, aby szybciej i szybciej, zmiana goni zmianę i nieważne, czy ten proces błyskawicznego rozwoju nazwiemy  „efektem kuli śniegowej”, czy może efektem „domina” … codziennie budzimy się w na nowo zmienionym świecie. Rozwój technologii wymusza profesjonalizację działań ludzkich, dynamika zmian społecznych, pośpiech na co dzień, relatywizm moralny to czynniki wpływające na jednostkę ludzką, coraz częstsze zagubienie się a nawet akty agresji wynikające z własnej bezsilności. Parafrazując klasyka, coraz więcej ludzi dookoła i coraz mniej człowieka w każdym. A przecież człowiek tak bardzo potrzebuje wsparcia …

W lutym 2010 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną – 2010 r. adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Celem konkursu było udzielenie wsparcia dla działań na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w samorządach lokalnych, jak również działania zapobiegające umieszczeniu dzieci poza rodziną. Za priorytetowe postanowiono uznać programy, których celem będzie m.in. pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych, wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, w tym działania asystenta rodziny oraz programy przewidujące rozwój środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie. Przy ocenie programów opracowanych i zgłaszanych na konkurs postanowiono szczególnie promować programy budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o partnerstwo lokalne, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z póżn. zm.) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły 733 wnioski konkursowe na łączną kwotę 28.790.653 zł. Z przyczyn formalnych odrzucono 36 z nich. Komisja oceniła pod względem merytorycznym 697 wniosków. Przy ocenie projektów brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność z  programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz prawidłowość kalkulacji kosztów. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznała dotację dla 231 projektów na  łączną kwotę  7.800.000 zł.

Wśród zwycięzców konkursu znalazła się gmina Żuromin, do której trafiły dotacje na prowadzenie „Wakacyjnego Klubiku Integracyjno – Edukacyjnego” w kwocie: 6.900,00 zł oraz na prowadzenie „Specjalistycznego Zespołu Konsultacyjno – Terapeutycznego” w kwocie: 29.000,00 zł.  Realizatorem zwycięskich projektów jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie, do partnerskiej współpracy zaproszono Powiatowo-Miejską Bibliotekę Publiczną oraz wolontariuszy GOOD ANGELS z Centrum Wolontariatu Hospicyjnego działającego pod auspicjami Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to też Życie” w Gdańsku.

Wakacyjny Klubik Integracyjno – Edukacyjny

Już od 25.06. aż do końca wakacji w świetlicy „Słoneczko” dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla 12-osobowej grupy dzieci niepełnosprawnych, pochodzących z rodzin dotkniętych różnymi problemami, mające trudności w poradzeniu sobie z kryzysami, które czują się wyizolowane społecznie ze względu na problemy ich dotykające. Celem warsztatów terapii zajęciowej jest m.in. rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci niepełnosprawnych oraz ich przygotowanie do życia w środowisku społecznym.


Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno - Terapeutyczny

Zespół składający się z psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego i asystenta rodziny działał będzie w okresie od lipca 2010 r. do grudnia 2010 r.. Beneficjenci ostateczni działań to grupa 15 dzieci i ich rodzice z rodzin dotkniętych różnymi problemami, a w szczególności problemem przemocy i alkoholizmu a także niewydolności opiekuńczo-wychowawczej z terenu m. i gm. Żuromin. Ponadto jedną częścią projektu (o charakterze profilaktycznym) zostaną objęci uczniowie klas V i VI szkół podstawowych, usytuowanych na terenie gminy Żuromin. Głównym celem zajęć terapeutyczno-wychowawczych jest odreagowanie napięć, stresów, nauka wyrażania uczuć i potrzeb, kształtowanie umiejętności samooceny i wiary w samego siebie, ale również rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka.

Obydwa projekty są w realizacji, a o wynikach i uzyskanych rezultatach poinformujemy po ich zakończeniu.

 

 

Autorzy:

Andrzej Wiśniewski – Kierownik M-GOPS w Żurominie
Lucyna Kowalska – Koordynator projektów i asystent rodziny
Regina Kwiatkowska – Koordynator Wolontariatu Hospicyjnego

 

Kalendarium

Czerwiec   2020
P W Ś CZ P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Moja Mała Ojczyzna

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Statystyki

Dzisiaj:63
Wczoraj:139
W tygodniu:859
W miesiącu:859
Ogólnie:391744

Kto jest online

2
Online

06-06-20