Polityka prywatności

Informacje ogólne / tożsamość administratora

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu i w jaki sposób będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest POWIATOWO-MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻUROMINIE, z siedzibą ul. Warszawska 4,09-300 Żuromin, reprezentowana przez Dyrektora.

Przetwarzanie danych osobowych przez naszą Bibliotekę odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanego RODO)  w sprawie ochrony osób fizycznych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Właściciel serwisu (ADO) zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Skontaktuj się z nami poprzez:

tel. 0(23) 657-25-97

www.biblioteka-zuromin.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

podany powyżej adres siedziby

 

Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

Skąd mamy Państwa dane?

Dane otrzymujemy od Państwa osobiście.

Możemy otrzymać je podczas wizyty w naszym serwisie, w następujący sposób:

- automatycznie, poprzez zaakceptowane pliki cookies

- poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane,

w formularzach dostępnych na stronach serwisu

- poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

 

 


Jakie Państwa dane przetwarzamy ?

Jeśli wyrażą Państwo zainetersowanie, w celach kontaktowych będziemy przetwarzać Państwa podstawowe dane identyfikacyjne przekazane nam w rozmowie telefonicznej, korespondencji mailowej, osobiście.


Jeśli skontaktują się Państwo z nami wysyłając do nas maila na podany na stronie adres email, będziemy przetwarzać otrzymane w ten sposób dane, czyli imię,nazwisko, adres e-mail, kontakt, temat i treść Państwa wiadomości, ewentualny opis sprawy, w której się Państwo z nami kontaktują.

 

Podczas korzystania z naszej strony internetowej zbieramy określone informacje poprzez tzw. ciasteczka. Więcej wyjaśnień mogą Państwo znaleźć w rozdziale „Pliki Cookies“.

W celu zawarcia umowy przetwarzamy dodatkowo dane niezbędne do tej czynności, czyli np. adres zamieszkania, czy nr PESEL oraz w przypadku przedsiębiorców adres i nazwę siedziby, nr NIP, nr REGON.Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

  • zawarcia i prawidłowej realizacji umowy dotyczącej realizowanych przez nas zadań i usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  • wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  • obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierują (np. przez formularz kontaktowy) – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b lub f RODO

  • kontaktowania się, w tym w celach związanych ze świadczeniem przez nas usług i realizacji naszych zadań – na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b lub f RODO

  • odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www– na podstawie Państwa zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit a RODO

  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – na podstawie Państwa zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit a RODO

Dane osobowe podane w zapytaniu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

 

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z nami zawartej, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.

 

Podanie danych do kontaktu jest dobrowolne.

Należy mieć jednak na uwadze, że jeśli nie zostawią Państwo podstawowych danych – nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować, ani udzielić odpowiedzi na zadane zapytanie.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej zbieramy określone informacje poprzez tzw. ciasteczka. Więcej wyjaśnień mogą Państwo znaleźć w rozdziale „Pliki Cookies“.

W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Na naszej stronie umieszczona jest wtyczka do portalu społecznościowego Facebook. Klikając w nią zostaną Państwo przeniesieni na ten portal. Informacje na temat zasad przechowywania danych na Facebooku są dostępne pod linkiem:

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Informujemy, że w ramach prowadzenia naszego fanpage’a na Facebooku POWIATOWO-MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻUROMINIE, z siedzibą ul. Warszawska 4,09-300 Żuromin, reprezentowana przez Dyrektora jest wraz z Facebookiem współadministratorem danych. Informacje na ten temat możecie Państwo znaleźć na naszym fanpage’u.

Użytkownik serwisu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania niniejszej zgody w każdym czasie.

 

 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Na zasadach określonych w RODO (art. 15-21) mają Państwo prawo do: żądania od nas jako administratora: dostępu do podanych przez Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, zwłaszcza w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

 

Jak cofnąć zgodę?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą udzieloną zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości w sposób umożliwiający weryfikację Państwa tożsamości.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.

 

Dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora i z którymi zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych, np. dostawcom i serwisantom usług IT.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych lub do momentu ustania celu przetwarzania.

Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.


Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania lub nawiązania umowy - będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania tej umowy, a dalej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów (w tym archiwizacyjnych) oraz z uwzględnieniem czasu niezbędnego do dochodzenia i realizacji roszczeń.

 

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku, np. przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w związku z działaniami marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług - Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania (zakończenie działań marketingowych).

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?


Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w punkcie „Pliki Cookies“.

 

Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę, w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając naszą stronę). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu.

 

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,

2. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników,

3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.

3. „statystyczne” pliki cookies, wykorzystywane do tworzenia statystyk wizyt na stronie.W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Uwaga: Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Właściciel serwisu zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Logi serwera

1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:

1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,

2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji (logowania),

4. czas nadejścia zapytania,

5. kod odpowiedzi http,

6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,

8. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika,

9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach Serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane.

Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.Postanowienia końcowe

Strona www może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony www.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Czy dane są przekazywane do krajów trzecich ?

Nie przekazujemy danych osobowych do krajów trzecich.

Dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora i z którymi zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych, np. dostawcom i serwisantom usług IT.

Informujemy jednak, że na naszej stronie umieszczona jest wtyczka do portalu społecznościowego Facebook.

Klikając w nią zostaną Państwo przeniesieni na ten portal.

Informacje na temat zasad przechowywania danych na Facebooku są dostępne pod linkiem:

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanationDziękujemy za odwiedzenie naszej strony!

Czytany 2401 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 23 kwiecień 2024 19:28

Statystyki

Dzisiaj:185
Wczoraj:320
W tygodniu:1519
W miesiącu:7159
Ogólnie:343107

Kto jest online

5
Online

22-06-24