Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/polecaneme/www/biblioteka-zuromin.pl/components/com_k2/models/item.php on line 763

Czytak – PLUS

OFERTA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

zdjęcie przedstawia logo MKiDNInformujemy, że Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie bierze udział w dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016”. Celem projektu jest wsparcie osób niewidomych w dostępie do nowości wydawniczych, literatury polskiej i światowej, w systemie książki cyfrowej, nagranej i zinterpretowanej przez znakomitych lektorów i aktorów.

W ramach tego projektu biblioteka wypożycza nowoczesne urządzenie do odtwarzania książki cyfrowej – „Czytak PLUS”. Biblioteka dysponuje również zbiorem ponad 1169 tytułów książek cyfrowych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. W „Czytaku” znajduje się karta pamięci, na której cyfrowo zapisywane są książki. Urządzenie dostępne jest w wypożyczalni Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie w godzinach otwarcia biblioteki. Korzystanie z Czytaka Plus możliwe jest dzięki współpracy Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Larix im. H. Ruszczyca”.


Zdjęcie przedstawia logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka RuszczycaStowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca powstało w 2003 r. Założycielami stowarzyszenia są osoby niewidome i słabowidzące, które chcą działać na rzecz swojego środowiska. Od 2007 roku członkowie stowarzyszenia angażowali się w szereg inicjatyw, których celem było wsparcie niewidomych na rynku pracy, podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie umiejętności pracy z komputerem oraz tworzenia technologii im przyjaznych. Członkowie stowarzyszenia są bowiem ekspertami w kształceniu niewidomych i technologiach informatycznych.

Udział Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie ww. projekcie pozwoli na promocję czytelnictwa w nowoczesnym standardzie cyfrowym wśród osób z dysfunkcjami wzroku, a w szerszym zakresie na wyrównanie szans osób niewidomych w dostępie do kultury.


 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTAKA PLUS

I. Postanowienia ogólne.

    Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus” Czytelnikom Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.
    Akceptacja regulaminu następuje z chwilą jego podpisania przez osoby upoważnione do reprezentacji Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.

II. Warunki wypożyczania Czytaka Plus Czytelnikom Biblioteki Publicznej

§ 1.

    Biblioteka może wypożyczać Czytaka Plus jedynie czytelnikowi biblioteki posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
    Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
    Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.

§ 2.

    Czytaka Plus wypożycza się na okres do 30 dni kalendarzowych. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowych książki mówionej dostępnych w Bibliotece.
    Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak Plus, w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.
    Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.

§ 3.

    Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
    W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
    W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

III. Postanowienia końcowe.

    Biblioteka Publiczna zobowiązuje się do umieszczenia informacji o przystąpieniu przez nią do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących - Edycja 2016" na prowadzonej przez siebie stronie internetowej lub na stronie organu prowadzącego.    
    Informacja powinna obejmować:        

    nazwę projektu,    
    logo Stowarzyszenia i Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,    
    podstawowe informacje o projekcie.

Wzór informacji zostanie przesłany Bibliotece Publicznej przez Stowarzyszenie „Larix" z chwilą podpisania umowy.

 

Kliknij i POBIERZ Katalog Książek Cyfrowych!

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu  wypożyczania Czytaka Plus

 

 

 


 

Kalendarium

Kwiecień   2024
P W Ś CZ P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Moja Mała Ojczyzna

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Statystyki

Dzisiaj:349
Wczoraj:230
W tygodniu:579
W miesiącu:4176
Ogólnie:316325

Kto jest online

3
Online

16-04-24